UWB Crest

Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd-Orllewin Cymru

Croeso

Croeso i Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd-Orllewin Cymru (NWWHSG), sefydliad hunan-gymorth, di-elw, yn cynnwys aelodau o blith ystod eang o gyflogwyr a sefydliadau o holl ardaloedd Gogledd Cymru, a’u cenhadaeth fel a ganlyn:

‘Gweithio ar y cyd i sicrhau bod gweithleoedd yn iach ac yn ddiogel i bawb’.

Mae’r Grŵp yn aelod o Safety Groups UK, elusen a sefydlwyd ym 1947 i hyrwyddo iechyd a diogelwch ar draws y D.U. trwy rwydwaith o Grwpiau Lleol dros Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. Eu cenhadaeth gyffredinol yw sicrhau bod y grwpiau iechyd a diogelwch hyn yn chwaraewyr allweddol yng nghyfundrefn y DU dros iechyd a diogelwch, ac o ran gweithredu strategaeth y DU dros iechyd a diogelwch.

Ar ben hynny, mae’r Grŵp yn aelod o’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA). 

Cynhelir y Grŵp trwy ei ffioedd aelodaeth, ond mae’n sylweddoli o’r gorau bod ein sgyrsiau yn anelu at hyrwyddo iechyd a diogelwch wrth ystod eang ac amrywiol iawn o sefydliadau ac unigolion. Fel y cyfryw, rydym yn gwahodd pawb i ddod i unrhyw gyfarfod misol (heb orfod archebu nac ymuno) i weld yr hyn yr ydym yn sefyll drosto, a chan obeithio y byddwch yn ymuno â ni a’n cefnogi yn y dyfodol.

Felly, p’un a fyddoch wedi talu eich aelodaeth neu beidio, rydym yn eich croesawu i gyd i’r Sgwrs Nesaf sydd i’w chynnal ar TBC.  Dewch draw i ymuno â ni, a gweld drosoch eich hun!

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi.

 

Ffurflen Aelodaeth Flynyddol NWWHSG
Sylwch y bydd unrhyw ffi danysgrifio yn cael ei godi yn 2017.