UWB Crest

Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd-Orllewin Cymru

Croeso

Croeso i Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd-Orllewin Cymru (NWWHSG), sefydliad hunan-gymorth, di-elw, yn cynnwys aelodau o blith ystod eang o gyflogwyr a sefydliadau o holl ardaloedd Gogledd Cymru, a’u cenhadaeth fel a ganlyn.

Ar hyn o bryd ni allwn hwyluso Sgyrsiau, ac rydym yn ymddiheuro am hynny. Os hoffech drefnu a chydlynu Sgwrs ar ran y grŵp cysylltwch â
Suzanne Barnes - pos602@bangor.ac.uk