UWB Crest

Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd-Orllewin Cymru

Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd-Orllewin Cymru

Cynhelir sgyrsiau misol fel rheol yn y Brif Ddarlithfa, Ysgol Peirianneg Electronig, Stryd y Deon. Rhif 74 ar fap Campws Prifysgol Bangor. Mae rhwystr i fynd i’r maes parcio, felly mae’n rhaid i chi gofio edrych ar y taflenni misol a fydd yn cynnwys manylion am y cod i godi’r rhwystr. Mae’r cod yn newid yn rheolaidd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd Orllewin Cymru, cysylltwch â’r canlynol:

Y Grŵp Iechyd a Diogelwch
d/o Prifysgol Bangor
Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

Ffôn: 01248 383847

If you have any queries regarding the Group, please contact Suzanne Barnes (pos602@bangor.ac.uk)